Boys C v SMNBoys C v SMSBoys Freshman v SMNBoys Freshman v SMSBoys JV v SMSBoys Varsity v LHSBoys Varsity v MVBoys Varsity v ONBoys Varsity v SMNBoys Varsity v SMSBoys Varsity v SMWGirls C v ONWGirls JV v SMNGirls JV v SMSGirls Varsity LHSGirls Varsity SMNGirls Varsity v MVGirls Varsity v SMEGirls Varsity v SMSGirls Varsity vs ONVarsity boys vs Raytown South